# محمدرضا_معالی

مثنوی

در ســــــــــــخنــها بــــــــــــلند پروازم                                  نـــــغـــمــه خـــــوان هـــــــــزار آوازم جـــــــــای در برج آسمــــــــــــان دارم                                  لانه در اوج کــــــهـکشــــــــــــان دارم بــــــــال بگشــــــــا که جای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مرد سخن *تقدیم به استاد هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)*

امشب از باده رنگین که به جام من و توست                                  جــــام برگـــیر که ایام به کـــام من و توست قسمـــــت مـا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

غم آشکار

هــــر دل اســیر شــد بــه کــــمند نـــگار ما                                  روزش سیـــــاه گـــشـت چــنان روزگـــار ما تـــا رفـــت از کنــــار مــن آن صبــــح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

شرط آینه

روزی کنار آینه دیدم که موی مــن                                           تاری ز تارهای سیاهش سپید شد گفتم دگر که دوره پیری فرا رسید                                           گفتم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید