# محمدرضا_معالی

شرط آینه

روزی کنار آینه دیدم که موی مــن                                           تاری ز تارهای سیاهش سپید شد گفتم دگر که دوره پیری فرا رسید                                           گفتم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

رونق گلزار

ای چشم مست طالب دیدار کیستی                                           وی مرغ دام دیده گرفتار کیستی در انتظار روی تو چشمم ســپید شد                                           ای مهربان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید