# شعله_داغ

شعله داغ

بــه عمــــر کــــوته خـــــود بــــــوده ام روشــــنــگــر فردا                                     کــه از روشنــدلـی در آتــــش خــــویشــم چـــو کوکبها نــــگـاهـم شـعلـــه دار شمــع بیداریست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید