# خلوت_دیدار

خلوت دیدار

مــــــاه را کـــــرده بــزنجــیر و گـرفــــتار کنم                                  خـــــانـه از روی تو روشــــن بشــب تــار کنم آنقـــــدر باده زنـــــم تا کــه بمیخـــانه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید