اشک شوق

آنچنان گشـــته ام از روی تو بیتـــاب امشب

                                          که به چشمم نرود تا به سحر خواب امشب

مستی عشق ز سر گیرم و گریم از شـــوق

                                         میهمان تو شــوم گر بـــه می نـــاب امشب

با چراغی که مرا هست چه حــــاجت باشد

                                       گر فــــروغـــی نـــدهد پــرتــو مهتاب امشب

سـر زلــف تو که تابیـــدهء دســـت دگریست

                                          پیش چشمان من اینگونه مده تـاب امشب

همه گویند که یک جــرعــه دیگــــر باقیست

                                        تا شوم از خم این میکـــده سیــراب امشب

عاشق از خون دل خویش وضـــــو می گیرد

                                        تا کــه پاکـــیزه نــهــد پای به محراب امشب

از تــو بـار دگــر ای بـــاده مـدد مـــی خواهم

                                         که ز چشـم دل خونــین نچــکــد آب امشب

به صفایی برسد شوق ((معالی)) در عشق

                                    چـو بری پیش کسی دست به مضراب امشب

 

                                 رشت 1340/04/20

/ 0 نظر / 14 بازدید