خلوت دیدار

مــــــاه را کـــــرده بــزنجــیر و گـرفــــتار کنم

                                 خـــــانـه از روی تو روشــــن بشــب تــار کنم

آنقـــــدر باده زنـــــم تا کــه بمیخـــانه دوست

                                 مســــت را باخبــــر از مــــردم هوشــیار کنم

می نشینم به صف قبلــــه سجـــــاده عشق

                                 مهـــــر پیشــــانـی دل زیـنـت احـــــــرار کنم

مــــــی روم تا بســــرا پـــرده معــراج حضور

                                 تــــا کـــه بــا همنفسی خلــــوت دیـــدار کنم

اشک شوقیست که پوشیده همه مژگان مرا

                                 از ســـر گـــریه طــی منــــزل اســـــرار کنم

آنقـــدر جــام رسان تا که در این مستی شب

                                 نکــــنـــد مـــی زده ای را ز خــــــود آزار کنم

دوش از گــــریـــه دردم کـــه خبـــــــردار کند

                                 نالــــــه هایی که بــــدل در شـب بیـــدار کنم

نــفـســی خــــار ((معالی)) اگــــرم راه دهد

                                 پیــــش پـــای تو چــــو گل رخنـــه بدیوار کنم

 

                                 رشت 1364/11/28

/ 3 نظر / 24 بازدید
روحی

سلام وبلاگ خوبی است. موفق باشید.

زیبا بود واقعا..[تایید]

ترنم

زیبا بود واقعا...[تایید]