محمد رضا معالی متخلص به "فروغ"

معرفی اشعار استاد محمدرضا معالی

خلوت دیدار

مــــــاه را کـــــرده بــزنجــیر و گـرفــــتار کنم                                  خـــــانـه از روی تو روشــــن بشــب تــار کنم آنقـــــدر باده زنـــــم تا کــه بمیخـــانه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید

مثنوی

در ســــــــــــخنــها بــــــــــــلند پروازم                                  نـــــغـــمــه خـــــوان هـــــــــزار آوازم جـــــــــای در برج آسمــــــــــــان دارم                                  لانه در اوج کــــــهـکشــــــــــــان دارم بــــــــال بگشــــــــا که جای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

مرد سخن *تقدیم به استاد هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)*

امشب از باده رنگین که به جام من و توست                                  جــــام برگـــیر که ایام به کـــام من و توست قسمـــــت مـا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

غم آشکار

هــــر دل اســیر شــد بــه کــــمند نـــگار ما                                  روزش سیـــــاه گـــشـت چــنان روزگـــار ما تـــا رفـــت از کنــــار مــن آن صبــــح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
اسفند 91
20 پست
بهمن 91
4 پست